Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Regulamin profilu "MGOPS w Białobrzegach" w serwisie facebook.com

 

Profil „MGOPS w Białobrzegach” jest oficjalnym kanałem Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach w serwisie Facebook.com. Znajdziecie tu m.in. informacje dla mieszkańców - prowadzonych działaniach, ważnych programach, formach pomocy i innych inicjatywach związanych z MGOPS.


Regulamin określa zasady i warunki zamieszczania komentarzy i opinii na profilu. Wprowadzenie regulaminu nie oznacza ograniczenia możliwości prowadzenia dyskusji lub dzielenia się swoimi opiniami. Zasady mają na celu wyeliminowanie treści propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, mowy nienawiści, ośmieszania i obrażania innych Użytkowników serwisu, pomówień, a także spamu oraz promowania fake newsów czy treści naruszających zasady etykiety.
 
Zachęcamy do przestrzegania zasad w trosce o utrzymanie poziomu dyskusji i budowania atmosfery wzajemnego szacunku.
 
Jednocześnie informujemy, że profil nie jest oficjalnym kanałem do podejmowania jakichkolwiek działań formalnych związanych z działalnością 
Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, w tym składania skarg i reklamacji. Wszelkie treści o takim charakterze będą informacyjnie przekazywane, bez gwarancji uzyskania wiążącej odpowiedzi i rozpatrzenia sprawy.


Niezbędne informacje, jak załatwić sprawy urzędowe, w tym reklamacje i skargi, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.bialobrzegi.pl/bia/jednostki/miejsko-gminny-osrodek

Postanowienia ogólne Regulaminu:
 
1. Właścicielem profilu „MGOPS w Białobrzegach” na Facebook.com (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560725296346), jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi, Władysława Reymonta 11, 26-800 Białobrzegi e-mail: mgops@bialobrzegi.pl, tel.: 48 613 27 55
 
2.
Prowadzenie profilu Właściciel powierza pracownikom Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi, Władysława Reymonta 11, 26-800 Białobrzegi e-mail: mgops@bialobrzegi.pl, tel.: 48 613 27 55 (zwanym dalej „Prowadzącymi”).
 

3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z profilu „MGOPS w Białobrzegach”, a także prawa i obowiązki Użytkowników.
 
4. Użytkownikiem profilu „MGOPS w Białobrzegach" na Facebook.com może być tylko osoba posiadająca konto w serwisie Facebook.com.
 
5. Każdy Użytkownik korzystający z profilu „MGOPS w Białobrzegach” na Facebook.com zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 
6. Zasady korzystania z profilu „MGOPS w Białobrzegach” na Facebook.com

  • nie przeklinaj.

  • nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców. Każda osoba zobowiązana jest do okazywania szacunku pozostałym Użytkownikom.

  • nie podszywaj się pod innych.

  • nie publikuj ogłoszeń ani reklam, konkursów komercyjnych.

  • nie spamuj – nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach, wielokrotnie.

  • nie pisz WIELKIMI literami.

  • nie zamieszczaj komentarzy,  które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym w szczególności treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp.

  • zachęcamy do zamieszczania wypowiedzi zgodnych z zasadami ortografii oraz poprawnego stosowania odmian wyrazów i zwrotów grzecznościowych.

  • szanuj prawo do własności w sieci – publikując zdjęcie czy przytaczając wypowiedź, należy podać autora i źródło.

  • na profilu mile widziane są wypowiedzi merytoryczne, opierające się na faktach i kulturalne.


7. Za skutki działań Użytkownika, polegających na umieszczaniu określonych komentarzy, opinii lub innych treści na profilu „MGOPS w Białobrzegach" na Facebook.com, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

8. Właściciel  nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z profilu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub serwisu społecznościowego Facebook.com.
 
9. Odpowiedzialność Właściciela za działania wobec Użytkownika oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z profilu „MGOPS w Białobrzegach” na Facebook.com jest wyłączona.
  
10. Użytkownicy mają prawo do wyrażania swojej opinii.  Każda opinia Użytkowników jest traktowana jako prywatne, subiektywne zdanie na określony temat. Na profilu mogą być prowadzone dyskusje między Użytkownikami, pod warunkiem stosowania się do zasad korzystania z profilu zawartych w punkcie 6 Regulaminu.
 

Naruszenie postanowień Regulaminu:
 
1. Prowadzący profil „MGOPS w Białobrzegach” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu.

2. Komentarze będą automatycznie wyłączane w następujących przypadkach.

- zawierają link

- publikujące konto istnieje krócej niż miesiąc

- publikujące konto nie posiada znajomych w swoim profilu
 
3. Treści powtarzające się pod wątkami, nie wnoszące żadnych wartości do prowadzonej na profilu dyskusji, będą pozostawiane bez odpowiedzi lub usuwane.
 
4. Prowadzący profil „MGOPS w Białobrzegach” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika, gdy:
 
Użytkownik korzysta z profilu „MGOPS w Białobrzegach”, naruszając obowiązujące zasady oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności zawarte w punkcie 6;
 
Nazwa Użytkownika jest niezgodna z prawem, dobrymi obyczajami, jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub sugeruje, że jest to profil wykorzystywany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, co może wprowadzać w błąd pozostałych Użytkowników.  
 

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych:
 
1. Użytkownicy Facebooka zakładając konto akceptują politykę prywatności, regulamin i zasady określone na 
https://www.facebook.com/legal/terms.
 
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Facebook.com
 
3. Zakres przetwarzanych danych jest określony w Regulaminie  / polityce prywatności Facebook.com
 
 

Postanowienia końcowe Regulaminu:
 
1. Regulamin jest dostępny na stronie www.mgops.bialobrzegi.pl
 
2. Regulamin obowiązuje od momentu udostępnienia go poprzez stronę www.mgops.bialobrzegi.pl na profilu „MGOPS w Białobrzegach” na Facebook.com.
 
3. Właściciel strony ma prawo do zakończenia działania profilu „MGOPS w Białobrzegach” na Facebook.com w dowolnym momencie.
 
4. W przypadku nieważności któregoś z postanowień Regulaminu, ważność pozostałych nie podlega wygaśnięciu.
 
5. We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, obowiązują postanowienia zawarte w regulaminie i Polityce prywatności serwisu Facebook.com: 
https://www.facebook.com/legal/terms.


 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.