Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Rodzina wspierająca

RODZINA WSPIERAJĄCA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje, iż w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r. poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

 

Pomoc może dotyczyć:
• doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
• organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
• opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
• pomoc w nauce,
• prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom,
• racjonalnego dysponowania budżetem,
• kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.
Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

 

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:
Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

 

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.


 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.