Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
herb Białobrzegi
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Białobrzegach
Zadzwoń!48 613 27 55
slideshow_1
Aktualności :: Roztrzygnięcie zapytania ofertowego

         

            Białobrzegi, dnia 16 września 2013r.

 

 

 

 

FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI do 14.000 EURO

 

 

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu integracyjnego – 1-dniowego zawierającego:

1)      wynajem autokaru wraz z kierowcą

2)      zapewnienie wyżywienia dla uczestników

3)      pokrycie kosztów biletów wstępu

w ramach projektu pn. „Pomoc społeczna zawsze skuteczna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

2.      Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14.000 EURO, postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8).

3.      Cena 1 EURO zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wynosi 4,0196 zł.

4.      W dniu 02.09.2013r. zwrócono się do  3 niżej  wymienionych potencjalnych wykonawców z zapytaniem czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie i za jaka cenę:

a. Biuro Usług Turystycznych WEKTUR z siedzibą 26-400 Przysucha ul. Krakowska 11,

b. Usługi Transportowe PAŁCZYŃski Kazimierz Pałczyński z siedzibą 26-800 Białobrzegi, Szczyty 8,

c. Biuro Turystyczne HORYZONT Sławomir Jarosławski z siedzibą 00-844 Warszawa

ul. Grzybowa 77/211

oraz zamieszczono ogłoszenie o prowadzonym zapytaniu ofertowym na stronie internetowej Zamawiającego www.mgops.bialobrzegi.pl.

5.      W wymaganym terminie uzyskano następujące oferty dotyczące przedmiotu zamówienia:

a.       Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE, 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5/113 za kwotę 4.564,00 zł brutto

b.       Biuro Podróży WADI, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kowalska 61 za kwotę 3.976,00 zł brutto

c.       Aleksandra Parma Stacja EVENT, 30-669 Kraków, ul. Okólna 20/5 za kwotę 3.880,00 zł brutto

d.       Biuro Usług Turystycznych WEKTUR, 26-400 Przysucha, ul. Krakowska 11 za kwotę 2.640,00 zł brutto

e.       LABOR Plus W. Waligóra K. Bojanowski s.c., 05-090 Raszyn, ul. Wybickiego 16 za kwotę 3.563,00 zł brutto

f.        Izabela Bogacka IZIS, 06-100 Pułtusk, ul. Sosnowa 12 za kwotę 3.200,00 zł brutto

g.       Biuro Usług Turystycznych „ADALBERT” 27-400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 71 d za kwotę 2.970,00 zł brutto

6.      Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości (braki) formalne w następujących ofertach:

a.       LABOR Plus W. Waligóra K. Bojanowski s.c., 05-090 Raszyn, ul. Wybickiego 16:

- brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

              b.  Biuro Usług Turystycznych „ADALBERT” 27-400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 71 d, oferta

                   wpłynęła do Zamawiającego po terminie określonym w Zapytaniu.

                   Wymogiem formalnym zawartym w punkcie 6 Zapytania było, aby oferty złożone były do

                    Zamawiającego do godz.12.00 w dniu 12.09.2013r, zaś oferta ADALBERT wpłynęła po

                    tym terminie

 

oferty  powyższe  nie były brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy usługi.

 

7.      W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego i dokonanego rozpoznania rynku zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Biuro Usług Turystycznych WEKTUR, 26-400 Przysucha, ul. Krakowska 11 za kwotę 2.640,00 zł brutto, ponieważ spełnia wymagania formalne i treść merytoryczna oferty odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego oraz wartość mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

 

 

8.      Postępowanie prowadził Przemysław Woźniak.                        

9.      Sprawdził pod względem merytorycznym i zatwierdził:

 

Jolanta Sadowska                    

Dyrektor MGOPS Białobrzegi

 

         

Wróć