Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
herb Białobrzegi
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Białobrzegach
Zadzwoń!48 613 27 55
slideshow_1
O nas
Struktura organizacyjna Ośrodka

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

1/ Dyrektor Ośrodka
2/ Główny Księgowy
3/ Dział Pracy Socjalnej i Usług Opiekuńczych
4/ Dział Świadczeń Rodzinnych

Do zadań działu Pracy Socjalnej i Usług Opiekuńczych należy w szczególności:

1/ przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej, a w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie dodatkowo wypełnienie formularza “ Pomoc społeczna - Niebieska karta “
2/ wnioskowanie o udzielenie pomocy z zadań zleconych i własnych gminy dla osób kwalifikujących się do tej formy pomocy
3/ udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej
4/ Przygotowanie dokumentacji i występowanie z wnioskiem o skierowanie do:
a/ domu pomocy społecznej
b/ środków wsparcia- DDP, ŚDS
c/ mieszkania chronionego
d/ innych placówek zapewniających niezbędną pomoc
e/ kierowanie osób do odpowiednich instytucji, w szczególności:
- sytuacjach kryzysowych
- w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności
w innych sytuacjach, m.in. wymagających poradnictwa specjalistycznego
f/ ustalenie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
h/ zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom tego pozbawionym w szczególności w zakresie:
- zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych
- opieki i pielęgnacji
- kontaktów z otoczeniem
i/ dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
j/ współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa
k/ pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych
l/ inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące porpawie sytaucji takich osób i rodzin
ł/ współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej, ukierunkowanych na podniesienie jakości życia
m/ udzialnaie informacji na podstwie wnisku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie, przyznawaniu i wypłacaniu.


 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach zatrudnia: 

      Dyrektor                         - Pani Jolanta Sadowska
Główny księgowy                 - Pani Anna Nowacka
Pracownik administracyjny  
- Pani Beata Soból


Pracownicy socjalni:


St. pracownik socjalny    Edyta Wincewicz

Rejon pracy:
Białobrzegi
- ul. Reymonta
- ul. Polna
- Osiedle Borki
- Osiedle Mikowska
- ul. 11 Listopada
Wieś: Szczyty, Kol. Szczyty, Brzeźce


 
 St. pracownik socjalny Anna Traczyk

Rejon pracy:
Białobrzegi
-  ul. Sądowa
- ul. Wąska
- ul. Kusocińskiego
- ul. Piaskowa
- ul. Sportowa
Wieś: Wojciechówka, Mikówka, Okrąglik, Pohulanka, Jasionna


 
St. pracownik socjalny Wioletta Leszczyńska

Rejon pracy: 
Białobrzegi
 
 - ul. Mikowska
- ul. Spacerowa
- ul. Polańska
- ul. Bautscha
- ul. Kopernika
- ul. Kościelna
- ul. Ogrodowa
Wieś: Budy Brankowskie, Brzeska Wola, Leopoldów


 Pracownik socjalny  Edyta Rumniak

Rejon pracy:
Białobrzegi
- ul. Słoneczna
- ul. Szkolna
- ul. Żeromskiego
- Plac Zygmunta Starego
- Osiedle Jana Pawła II
- Osiedle Banaszka
Wieś: Sucha, Suski Młynek


 
 Aspirant pracy socjalnej  Wiesława Sadzik

Rejon pracy:

Białobrzegi
ul. Krakowska
ul.Bronisława Mroczkowskiego
ul. Jana Brzechwy
ul. Marii Konopnickiej
ul. Piekarska
ul. Poświętna
ul. Rzeczna
ul. Rzemieślnicza
ul. Targowa
ul. Targowicka
Wieś: Dąbrówka, Kamień, Stawiszyn

 
Opiekunki domowe:

1. Irena Smagłowska
2. Krystyna Jędrzejewska


Dział ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

1. Insp. Katarzyna Radek
2. Insp.
Magdalena Traczyk