Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
herb Białobrzegi
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Białobrzegach
Zadzwoń!48 613 27 55
slideshow_1
Aktualności :: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
                                                               Białobrzegi, dnia 09  grudnia 2014r.
 
 
FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI do 30.000 EURO
 
 
1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzenie wykładów tematycznych dla 23  beneficjentów biorących udział w projekcie oraz organizację spotkania podsumowującego projekt pn. „Pomoc społeczna zawsze skuteczna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
2.      Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO, postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8).
3.      Cena 1 EURO zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wynosi 4,2249 zł.
4.      W dniu 01.12.2014r. zwrócono się do 3 potencjalnych wykonawców z zapytaniem czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie i za jaka cenę oraz zamieszczono ogłoszenie o prowadzonym zapytaniu ofertowym na stronie internetowej Zamawiającego www.mgops.bialobrzegi.pl.
5.      W wymaganym terminie uzyskano następującą ofertę  dotyczącą przedmiotu zamówienia:
a.       DLAKADR.PL Sp. z o.o. 15-080 Białystok ul. Elektryczna 1/3 lok. 216 za kwotę 3.366,00 zł. brutto.
6.      Złożona oferta spełnia  wymagania formalne i merytoryczne postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
7.      W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego i dokonanego rozpoznania rynku zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie  DLAKADR.PL Sp. z o.o. 15-080 Białystok ul. Elektryczna 1/3 lok. 216 za kwotę 3.366,00 zł. brutto , ponieważ spełnia wymagania formalne i treść merytoryczna oferty odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego oraz wartość mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
 
8.      Postępowanie prowadził Przemysław Woźniak.                        
9.      Sprawdził pod względem merytorycznym i zatwierdził Dyrektor MGOPS Białobrzegi
Pani Jolanta Sadowska.
                                                                                            
 
 
Wróć