ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

Klub Integracji Społecznej "Fabryka talentów" - zrealizowano

kisBezrobocie osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych  to bardzo ważny problem, który dotyka obecnie wiele osób, bez względu na wiek, są to zarówno osoby młode, jak również osoby bardziej dojrzałe. Osoby te  dotknięte bezrobociem są narażone na ciągły stres, pojawiają się często różne problemy, które w rzeczywistości często zaczynają się od braku środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. Osoby mając niskie wykształcenie najczęściej podejmują prace dorywcze. Przez utworzenie i działalność Białobrzeskiego Klubu Integracji Społecznej obejmiemy  kompleksowym wsparciem grupę osób.

 

Działania:
Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie będzie mogła pod okiem specjalistów (doradców zawodowych, psychologów) kształtować swoje zdolności. Właściwie postawiona diagnoza pozwoli na prawidłowe dobranie form szkolenia i zwiększenie możliwości tych osób na rynku pracy.

Bezpośrednie rezultaty:
Chcemy, aby uczestnicy KIS stali się na tyle samodzielni, aby każdy z uczestników własnymi staraniami mógł w miarę normalnie funkcjonować. Liczymy, że podczas realizacji projektu odkryjemy szczególne talenty. Dla tak zdolnych osób mamy również przygotowaną w KIS szczególną ofertę. Celem projektu "Białobrzeski Klub Integracji Społecznej - Fabryka Talentów" jest także utworzenie spółdzielni socjalnych, które skupiłyby część beneficjentów zapewniając im w ten sposób pracę, zaś przystosowanie pomieszczeń  opłaci się  jako inwestycja w kapitał ludzki. Zwróci się w niedalekiej przyszłości ponieważ działający KIS połączy lokalną społeczność w działaniu.

Przewidywane oddziaływania długofalowe:
Społeczność Gminy Białobrzegi, którą dotyka wielokrotne wykluczenie w tym terytorialne ma prawo zaangażować się w przedsięwzięcie, które w przyszłości zaowocuje zmniejszeniem obszaru wykluczenia społecznego, wpłynie również pozytywnie na rozwój  lokalnej przedsiębiorczości i edukacji . Wyposażenie oraz sprzęt zakupiony na działalność KIS przyczyni się do wzrostu potencjału dydaktycznego i będzie wykorzystywany po zakończeniu realizacji projektu.

Możliwość kontynuacji po zakończeniu realizacji:
Po zakończeniu projektu KIS będzie funkcjonować z elastyczną ofertą skierowana do mieszkańców gminy. W miarę możliwości i posiadanych środków jego utrzymanie przejmie Gmina Białobrzegi. Planuje się również  nadal pozyskiwać zewnętrzne  środki finansowe i dotacje na ten cel

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki  155908 logo pcpr logo policja