ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

Programy i projekty

Program "Furtka" - zrealizowano

furtka logoZakończyła się roczna przygoda z programem "Furtka". Uczestnicy zdobyli nowe zawody czy też szlifowali znajomość języka angielskiego. "Furtka" to program, który do września ubiegłego roku prowadził Miejsko - Gminny Ośrodek Społecznej w Białobrzegach. Uczestniczyło w nim 30 osób w wieku od 15 do 25 lat. Spotykali się codziennie w białobrzeskim domu kultury.

Czytaj więcej...

Klub Integracji Społecznej "Fabryka talentów" - zrealizowano

kisBezrobocie osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych  to bardzo ważny problem, który dotyka obecnie wiele osób, bez względu na wiek, są to zarówno osoby młode, jak również osoby bardziej dojrzałe. Osoby te  dotknięte bezrobociem są narażone na ciągły stres, pojawiają się często różne problemy, które w rzeczywistości często zaczynają się od braku środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. Osoby mając niskie wykształcenie najczęściej podejmują prace dorywcze. Przez utworzenie i działalność Białobrzeskiego Klubu Integracji Społecznej obejmiemy  kompleksowym wsparciem grupę osób.

Czytaj więcej...

"Pomoc społeczna zawsze skuteczna" - zrealizowano

Miasto i Gmina Białobrzegi- Miejsko Gminny Ośodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach rozpoczyna w 2012 roku realizacje 3 letniego projektu systemowego pt. ,,Pomoc społczna zawsze skuteczna" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki  155908 logo pcpr logo policja