ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022"

mgops

OGŁOSZENIE

Gmina Białobrzegi wraz z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białobrzegach

będą realizowały zadanie pt:

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022,

który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego

Funduszu Solidarnościowego

 

wartość dofinansowania – 744 010, 00 zł

całkowita wartość zadania – 744 010,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym albo
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.


Osoba niepełnosprawna może uzyskać wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego,
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce,
3) załatwianiu spraw urzędowych,
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
5) zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

WAŻNE!
W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:
- osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

- osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

- osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.
Zgodnie z założeniami Programu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.


Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z Programu bądź świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, proszone są o kontakt z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białobrzegach w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30) pod nr tel. 48613 27 55 bądź osobiście: ul. Reymonta 11 26-800 Białobrzegi lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


• Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „- edycja 2021.

Złożenia Karty zgołoszenia nie jest równozanaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

Program Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej

Plakat

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Oświadczenie

Oświadczenie o wskazaniu asystenta

Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Zakres czynności

Karta zgłoszenia do programu

 

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki  155908 logo pcpr logo policja