ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

Informacja

Świadczenie wychowawcze (500+)

  • od 1 lipca 2019 r. - tylko drogą elektroniczną (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ZUS PUE i portalu Empatia),

UWAGA! Nie należy przesyłać elektronicznie wniosków na nowy okres zasiłkowy przed terminem 01.07.br.)  

  • od 1 sierpnia 2019 r. -w formie papierowej w siedzibie tut. Ośrodka , oraz drogą elektroniczną.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r.świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca (elektronicznie) lub od 1 sierpnia (w formie papierowej) jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Złożenie wniosku w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r., oznacza wypłatę świadczeń na nowych zasadach wraz z wyrównaniem od m-ca lipca br.

UWAGA!Złożenie wniosku w październiku (lub miesiącach kolejnych) oznacza wypłatę świadczeń od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Świadczenie Dobry Start (300+)

  • od 1 lipca 2019 r. - tylko drogą elektroniczną(za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia),

UWAGA! Nie należy przesyłać elektronicznie wniosków przed terminem 01.07.br.)

  • od 1 sierpnia 2019 r. -w formie papierowej (w siedzibie tut. Ośrodka) oraz drogą elektroniczną.

UWAGA!  Aby uzyskać prawo do świadczenia Dobry Start (300 + ), wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki  155908 logo pcpr logo policja