Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
herb Białobrzegi
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Białobrzegach
Zadzwoń!48 613 27 55
slideshow_1
Aktualności :: INFORMACJA

Białobrzegi, dnia 24 października 2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty,

odrzuconych ofertach i wykluczonych wykonawcach

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach zawiadamia, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia w zakresie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla beneficjentów projektu „Pomoc społeczna zawsze skuteczna”

zawiadamia się o:

1). wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe KMP Marcin Piotrowski z siedzibą: 26-600 Radom ul. Traugutta 20A. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

 

2). wykluczeniu wykonawców –z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

 

3). odrzuceniu ofert – z postępowania nie odrzucono żadnej oferty

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje, że do postępowania przetargowego, wpłynęło trzy oferty, które uzyskały następującą punktację:

 

1). Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu

z siedzibą: 26-600 Radom ul. Saska 4/6

oferta w cenie brutto: 84.000,00 zł

punktacja: 75 punktów z czego:

  • cena 55 pkt
  • jakość usług 10 pkt
  • doświadczenie 10 pkt

 

2).  PROFESJA Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik

z siedzibą: 26-600 Radom ul. 1905 Roku 3J

oferta w cenie brutto: 61.950,00 zł

punktacja: 84 punktów z czego:

  • cena 71 pkt
  • jakość usług 3 pkt
  • doświadczenie 10 pkt

 

 

3). Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe KMP Marcin Piotrowski

z siedzibą: 26-600 Radom ul. Traugutta 20A

oferta w cenie brutto: 57.450,00 zł

punktacja: 98 punktów w tym:

  • cena 80 pkt
  • jakość usług 8 pkt
  • doświadczenie 10 pkt

 

 

Działając w myśl zapisów art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że terminem (5 dni) określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,  jest dzień 29 października 2013 roku

 

                                                                     
Dyrektor MGOPS w Białobrzegach
Jolanta Sadowska

Wróć