Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
herb Białobrzegi
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Białobrzegach
Zadzwoń!48 613 27 55
slideshow_1
Aktualności :: Roztrzygnięcie zapytania ofertowego

Białobrzegi, dnia 12 września 2013r.

 

 

 

 

FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI do 14.000 EURO

 

 

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu Treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 18-tu beneficjentów projektu w dniach 17-20.09.2013 roku w ramach projektu pn. „Pomoc społeczna zawsze skuteczna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

2.      Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14.000 EURO, postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8).

3.      Cena 1 EURO zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wynosi 4,0196 zł.

4.      W dniu 21.08.2013r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych potencjalnych wykonawców z zapytaniem czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie i za jaka cenę:

a.       MARIO, 26-600 Radom, ul. Bliska 44,

b.       Barbara Kosanowska, 27-300 Lipsko, ul. Sportowa 25,

c.       Renata Krawczyk, 27-310 Ciepielów, Pcin 35,

oraz zamieszczono ogłoszenie o prowadzonym zapytaniu ofertowym na stronie internetowej Zamawiającego www.mgops.bialobrzegi.pl.

5.      W wymaganym terminie uzyskano następujące oferty dotyczące przedmiotu zamówienia:

a.       TopWySzkoleni Sandra Kalinowska, 03-081 Warszawa, ul. Józefa Mehoffera 143 za kwotę 6.980,00 zł brutto

b.       PRO-ACTIV, 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 68 za kwotę 9.000,00 zł brutto

c.       Studio Rozwojowe, 32-500 Chrzanów, ul. Szpitalna 52 za kwotę 3.300,00 zł brutto

d.       WSI WARSZAWSKA, 01-918 Warszawa, ul. Nocznickiego 29 za kwotę 4.610,00 zł brutto

e.       HARMONIA, 00-714 Warszawa, ul. Czerniakowska 34/3 za kwotę 4.920,00 zł brutto

f.        MARIO Pytlak Justyna, 26-600 Radom, ul. Bliska 44 za kwotę 6.700,00 zł brutto

g.       INNOVO Innowacje w Biznesie, 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 13 za kwotę 6.318,00 zł brutto

h.       PHU APUS Robert Meller, 42-200 Częstochowa, ul. Gruszowa 9 za kwotę 8.100,00 zł brutto

i.         Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o., 90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99 za kwotę 8.492,40 zł brutto

6.      Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości (braki) formalne w następujących ofertach:

a.       TopWySzkoleni Sandra Kalinowska, 03-081 Warszawa, ul. Józefa Mehoffera 143:

·        brak aktualnego wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (ważny na 2013 rok)

·        nieodpowiadający wymaganiom Zamawiającego harmonogram pobytu – w ofercie wpisano po prostu „czas wolny” podczas gdy to do Wykonawcy należy zorganizowanie tego czasu wolnego, na zamiejscowe szkolenie pojadą niezamożni, bezrobotni  ludzie i można wymagać aby sami zorganizowali sobie czas wolny

b.       PRO-ACTIV, 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 68:

·        nie przysłano wymaganych wyjaśnień do treści oferty

·        brak wykazanego doświadczenia prowadzącego

·        brak zakresu programowego treningu,

·        brak szczegółowego rozpisania pobytu na godziny z uwzględnieniem zorganizowania czasu wolnego (propozycja),

c.       Studio Rozwojowe, 32-500 Chrzanów, ul. Szpitalna 52:

·        niedokładny zakres programowy treningu,

·        brak szczegółowego rozpisaniem pobytu na godziny z uwzględnieniem zorganizowania czasu wolnego (propozycja),

d.       HARMONIA, 00-714 Warszawa, ul. Czerniakowska 34/3:

·        nie przysłano wymaganych wyjaśnień do treści oferty

e.       MARIO Pytlak Justyna, 26-600 Radom, ul. Bliska 44:

·        nie przysłali wyjaśnień do oferty

·         brak aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (ważny na 2013 rok)

·         brak wykazu wykonanych - adekwatnych do przedmiotu zamówienia - szkoleń na przestrzeni minionych trzech lat wraz z potwierdzeniem, że zostały wykonane należycie (np. referencje, rekomendacje, listy intencyjne).

f.        PHU APUS Robert Meller, 42-200 Częstochowa, ul. Gruszowa 9 za kwotę 8.100,00 zł brutto:

·        nie przysłano wymaganych wyjaśnień do treści oferty,

 

oferty te nie były brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy usługi.

 

7.      W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego i dokonanego rozpoznania rynku zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie WSI WARSZAWSKA,  01-918 Warszawa, ul. Nocznickiego 29 za kwotę 4.610,00 zł brutto, ponieważ spełnia wymagania formalne i treść merytoryczna oferty odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego oraz wartość mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

 

 

8.      Postępowanie prowadził Przemysław Woźniak.                              Sprawdził pod względem merytorycznym i zatwierdził:

 Jolanta Sadowska                    
 
Dyrektor MGOPS Białobrzegi

Wróć