Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
herb Białobrzegi
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Białobrzegach
Zadzwoń!48 613 27 55
slideshow_1
Aktualności :: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Białobrzegi, dnia 16 maja 2014r.

 

 

 

 

FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI do 14.000 EURO

 

 

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych oraz pozostających bez zatrudnienia w zakresie przygotowania i realizacji warsztatów grupowych oraz indywidualnych konsultacji w ramach projektu pn. „Pomoc społeczna zawsze skuteczna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

2.     Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14.000 EURO, postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8).

3.     Cena 1 EURO zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wynosi 4,2249 zł.

4.     W dniu 08.04.2014r. zwrócono się do 5 potencjalnych wykonawców z zapytaniem czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie i za jaką cenę oraz zamieszczono ogłoszenie o prowadzonym zapytaniu ofertowym na stronie internetowej Zamawiającego www.mgops.bialobrzegi.pl.

5.     W wymaganym terminie uzyskano następujące oferty dotyczące przedmiotu zamówienia:

a.      Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TOMRAD z Radomia za kwotę 3.690 zł brutto,

b.      INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. z Jasła za kwotę 2.846,22 zł brutto,

c.      Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe MERITUM Anna Sasin, Edyta Kondracka z Kozienic za kwotę 1.980 zł brutto,

d.      Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe APUS Robert Meller z Częstochowy za kwotę 2.500 zł brutto,

e.      ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz z Lublina za kwotę 3.105 zł brutto,

f.       Marzena Sieczak z Białobrzegów za kwotę 2.920 zł brutto,

g.      Ośrodek Kształcenia Zawodowego PROFESJA Iwona Wiśnik z Radomia za kwotę 2.195 zł brutto,

h.     Halina Mazurkiewicz z Białobrzegów za kwotę 1.950 zł brutto,

i.       Pracownia MŁYNÓW Halina Pajor z Warszawy za kwotę 2.800 zł brutto.

6.     Ponadto po terminie składania ofert tj. w dniu 25.04.2014 r. wpłynęła oferta złożona przez:

a.      Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara z Kielc.

7.     Oferty wskazane w pkt. 5 spełniają wymagania formalne i merytoryczne postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

8.     W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego i dokonanego rozpoznania rynku zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Pani Halinie Mazurkiewicz z Białobrzegów za kwotę 1.950 zł brutto, ponieważ spełnia wymagania formalne i treść merytoryczna przedstawiona w ofercie odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego oraz wartość mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

 

 

9.     Postępowanie prowadził Przemysław Woźniak.                         

10.  Sprawdził pod względem merytorycznym i zatwierdził:

 

Jolanta Sadowska                     ……………………………

Dyrektor MGOPS Białobrzegi


Wróć