Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
herb Białobrzegi
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Białobrzegach
Zadzwoń!48 613 27 55
slideshow_1
Aktualności :: Roztrzygnięcie zapytania ofertowego

Białobrzegi, dnia 8 kwietnia 2014r.

 

 

 

 

FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI do 14.000 EURO

 

 

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (w 2014 roku) w ramach projektu pn. „Pomoc społeczna zawsze skuteczna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

2.      Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14.000 EURO, postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8).

3.      Cena 1 EURO zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wynosi 4,2249 zł.

4.      W dniu 17.03.2014r. zwrócono się do 3 potencjalnych wykonawców z zapytaniem czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie i za jaką cenę oraz zamieszczono ogłoszenie o prowadzonym zapytaniu ofertowym na stronie internetowej Zamawiającego www.mgops.bialobrzegi.pl.

5.      W wymaganym terminie uzyskano następujące oferty dotyczące przedmiotu zamówienia:

a.       WITAMINKA Traczyk Łukasz z Białobrzegów za kwotę 1.497,85 zł brutto.

6.      Oferty wskazane w pkt. 5 spełniają wymagania formalne i merytoryczne postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

7.      W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego i dokonanego rozpoznania rynku zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie WITAMINKA Traczyk Łukasz z Białobrzegów za kwotę 1.497,85 zł brutto, ponieważ spełnia wymagania formalne i treść merytoryczna przedstawiona w ofercie odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego oraz wartość mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
 
8.      Postępowanie prowadził: 
Przemysław Woźniak.   
            
9. Sprawdził pod względem merytorycznym i zatwierdził:    
Jolanta  Sadowska  Dyrektor MGOPS Białobrzegi

Wróć