ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

Informacja o naborze uczestników do Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

PLAKATY MGOK 28Gmina Białobrzegi ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Białobrzegi do wzięcia udziału w Programie „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 15 osób niepełnosprawnych, w tym 4 osób posiadających orzeczenie o znacznym i 11 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( np. dom, praca,placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

- załatwianiu spraw urzędowych,

- nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

- korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),

- wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

- poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

- ograniczenie skutków niepełnosprawności,

- stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności;

- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

UWAGA! Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Asystent musi spełniać minimalne wymagania co do kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o kontakt z Miejsko–Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białobrzegach, ul. Reymonta 11, tel. 48 6132755; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zgłoszenia do Programu przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2021r. na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik do Programu (poniżej w załączeniu).

Złożenie Karty Zgłoszenia do Programu nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem osoby niepełnosprawnej do objęcia pomocą asystenta.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

PLAKATY MGOK 28

 

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki  155908 logo pcpr logo policja