ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

300+ NOWY OKRES ZASIŁKOWY

300+ NOWY OKRES ZASIŁKOWY

 

Świadczenie Dobry start (300+) na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START (300+) można składać:

- online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną

od  dnia 01-07-2020 roku;

- drogą tradycyjną (w formie papierowej)  w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach ul. Reymonta 11, 26-800 Białobrzegi  

od dnia 01-08-2020 roku.

 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 r.

Przypominamy, że świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się
w szkole, do ukończenia przez nie 20 roku życia
. Dzieci niepełnosprawne, uczące się
w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24  roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż
do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki  155908 logo pcpr logo policja